BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

Công viên sẽ tiến hành báo cáo hoạt động định kỳ nếu quý khách hàng sử dụng dịch vụ lễ cúng và duy tu. Cụ thể:

  • Ban quản lý công viên sẽ chụp và email hình ảnh hiện trạng khuôn viên khu mộ gia đình cho quý khách vào ngày 01 hàng tháng.
  • Khi diễn ra lễ cúng tại khu mộ, Ban quản lý sẽ quay phim lại và gửi cho quý khách.