Hộc lưu tro của những người đã yên nghỉ được đặt nghiêm trang trên khung đá granite chắc chắn, phần nắm cửa được chạm khắc hình hoa sen tinh xảo, những cánh sen như chiếc thuyền chở linh hồn người đã khuất về nơi yên nghỉ cuối cùng.