Diêu Thuấn – Hiếu thảo thấu động trời cao

08:59 23/03/2016

Nhị Thập Tứ Hiếu là một tác phẩm văn học nổi tiếng của Trung Quốc từ xa xưa. Truyện là tập hợp 24 mẩu chuyện đại diện cho hai mươi bốn tấm gương hiếu thảo của các bậc hiếu tử. Điển tích Diêu Thuấn – hiếu cảm động trời mở đầu với chương đầu tiên trong tác phẩm.

Truyện kể rằng vào thời thượng cổ xa xưa, có một hiếu tử tên là Diêu Thuấn. Thuấn có một người cha được người đời đặt tên là Cổ Tẩu, tức ông già mù, ý nói rằng ông rất mù quáng, có mắt như mù, không phân biệt được thiện ác, đúng sai.
Mẹ Thuấn qua đời từ lúc ông còn rất nhỏ và cha ông đã kết hôn với người đàn bà khác, hai người sau đó sinh ra một người con đặt tên là Tượng.
Thuấn mặc dù vậy nhưng vẫn hết mực làm tròn chữ hiếu và chăm sóc, lo lắng cho người em cùng cha khác mẹ của mình.

Truyện kể rằng vào thời thượng cổ xa xưa, có một hiếu tử tên là Diêu Thuấn. Thuấn có một người cha được người đời đặt tên là Cổ Tẩu, tức ông già mù, ý nói rằng ông rất mù quáng, có mắt như mù, không phân biệt được thiện ác, đúng sai.

Mẹ Thuấn qua đời từ lúc ông còn rất nhỏ và cha ông đã kết hôn với người đàn bà khác, hai người sau đó sinh ra một người con đặt tên là Tượng. Thuấn mặc dù vậy nhưng vẫn hết mực làm tròn chữ hiếu và chăm sóc, lo lắng cho người em cùng cha khác mẹ của mình.

Vì lời dèm pha của bà mẹ kế và người em ngỗ nghịch, cha ông Cổ Tẩu có ý định giết ông. Người cha sai Thuấn làm nhiều công việc nặng nhọc và nguy hiểm như đi cày ruộng ở đất Lịch Sơn vì nơi đây có nhiều thú dữ ăn thịt người, hay sai Thuấn đi đánh cá ở hồ Lôi Trạch, nơi có nhiều sóng to gió lớn.

Tuy vậy, Thuấn vẫn nghe theo và giữ gìn trọn hiếu với cha và bà mẹ kế độc ác của mình. Tấm lòng của Thuấn đã cảm động đến trời cao nên chim muôn và cây cối đều giúp Thuấn hoàn thành công việc một cách dễ dàng.

Lúc bấy giờ, có vị hoàng đế là vua Nghiêu muốn tìm người tài đức, trọng hiếu để truyền ngôi. Các đại thần đã tâu với vua rằng có một người trong thiên hạ tên là Diêu Thuấn có thể xứng đáng kế vị mà nhà vua đang tìm kiếm. Vua nghe liền lập tức triệu Diêu Thuấn vào triều.


Diêu Thuấn sau khi thượng triều qua lời ăn tiếng nói, nhất cử nhất động của Du Thuấn đều được lòng nhà vua. Về sau, vua Nghiêu quyết định truyền ngôi cho Diêu Thuấn, Vua Thuấn trong suốt thời gian trị vì chỉ ngồi ca đàn hát nhưng thiên hạ thái bình, ấm no và hạnh phúc.

“Con người biết hiếu thảo với cha mẹ thì sẽ làm trời đất rạng rỡ. Việc khiến trời đất cảm động, cũng chính là lòng hiếu thảo cha mẹ”.

Tấm lòng hiếu thảo là nền tảng của mọi nền văn minh. Nhị Thập Tứ Hiếu luôn là những bài học giáo dục đạo đức ngàn đời mãi mãi được ngợi ca.
Ngày nay, các gương sáng về lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ hay các nỗ lực để báo hiếu cha mẹ cũng sẽ mãi được vinh danh.

Theo Tuấn Mai