THIÊN GIA PHÚC

tổng thể khuôn viên

Khu Thiên Gia Phúc lấy chủ đề là Vườn Nhị Thập Tứ Hiếu, đề cao chữ Hiếu trong quan hệ gia đình. Với điểm nhấn là vườn tượng thể hiện lại điển tích về 24 tấm gương hiếu thảo, nơi đây là nơi để giáo dục cho con cháu về hiếu nghĩa và truyền thống gia đình, cách đối xử với ông bà, cha mẹ…

Khu Thiên Gia Phúc là khu duy nhất tại công viên có khu mộ gia tộc, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các tộc họ mong muốn các thành viên đã khuất trong gia đình được yên nghỉ gần bên nhau, thể hiện truyền thống tốt đẹp và sự bề thế của gia tộc.

Bên cạnh đó, khu Thiên Gia Phúc còn có các mẫu mộ đơn tiêu chuẩn, mộ đơn cao cấp và khu mộ lưu tro gia tộc.