Chánh Điện An Lạc Đường – Cõi Niết Bàn

Chánh Điện An Lạc Đường sẽ là nơi làm lễ tiễn đưa người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng. Nơi đây sẽ diễn ra các nghi thức Phật giáo long trọng theo đúng truyền thống người Việt, để tỏ lòng kính trọng và nhớ ơn đối với người đã khuất, tiễn đưa họ về miền cực lạc.

0906.082.088Đăng ký tham quanGiá
0906 082 088