Chánh điện An Lạc Đường

  • Tượng Phật phía trước Chính diện An Lạc Đường

  • Phía sau chính diện An Lạc Đường

  • Bên trong chính diện An Lạc Đường

  • Bên trong chính diện An Lạc Đường

  • Toàn cảnh chính diện An Lạc Đường

  • Chính diện An Lạc Đường nhìn từ trong ra ngoài phía cổng chào

0906.082.088Đăng ký tham quanGiá
0906 082 088