Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019 tại Công viên Nghĩa trang Sài Gòn Thiên Phúc

Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019 tại Công viên Nghĩa trang Sài Gòn Thiên Phúc đã diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp với sự tham dự của hàng ngàn khách hàng và các gia đình thân nhân. Chúng tôi xin gửi đến quý vị một số hình ảnh tiêu biểu.

Kính chúc Quý khách và gia đình thân nhân một mùa Vu Lan đầy ắp tình thương, Hiếu Tâm Kiên Cố, Phước Quả Viên Thành.

 • Công viên trở nên đông đúc và ấm cúng hơn khi đón những đoàn khách hành hương đến tham quan và viếng mộ.

 • Công viên trở nên đông đúc và ấm cúng hơn khi đón những đoàn khách hành hương đến tham quan và viếng mộ.

 • Công viên trở nên đông đúc và ấm cúng hơn khi đón những đoàn khách hành hương đến tham quan và viếng mộ.

 • Công viên trở nên đông đúc và ấm cúng hơn khi đón những đoàn khách hành hương đến tham quan và viếng mộ.

 • Công viên trở nên đông đúc và ấm cúng hơn khi đón những đoàn khách hành hương đến tham quan và viếng mộ.

 • Công viên trở nên đông đúc và ấm cúng hơn khi đón những đoàn khách hành hương đến tham quan và viếng mộ.

 • Công viên trở nên đông đúc và ấm cúng hơn khi đón những đoàn khách hành hương đến tham quan và viếng mộ.

 • Công viên trở nên đông đúc và ấm cúng hơn khi đón những đoàn khách hành hương đến tham quan và viếng mộ.

 • Công viên trở nên đông đúc và ấm cúng hơn khi đón những đoàn khách hành hương đến tham quan và viếng mộ.

 • Công viên trở nên đông đúc và ấm cúng hơn khi đón những đoàn khách hành hương đến tham quan và viếng mộ.

 • Cảnh quan tại Công viên Nghĩa Trang Sài Gòn Thiên Phúc Vu Lan 2019

 • Nghi lễ cầu siêu cho các Chư Hương Linh và cầu bình an cho gia đình tại Chánh Điện An Lạc Đường

 • Nghi lễ cầu siêu cho các Chư Hương Linh và cầu bình an cho gia đình tại Chánh Điện An Lạc Đường

 • Nghi lễ cầu siêu cho các Chư Hương Linh và cầu bình an cho gia đình tại Chánh Điện An Lạc Đường

 • Nghi lễ cầu siêu cho các Chư Hương Linh và cầu bình an cho gia đình tại Chánh Điện An Lạc Đường

 • Nghi lễ cầu siêu cho các Chư Hương Linh và cầu bình an cho gia đình tại Chánh Điện An Lạc Đường

 • Nghi lễ cầu siêu cho các Chư Hương Linh và cầu bình an cho gia đình tại Chánh Điện An Lạc Đường

 • Nghi lễ cầu siêu cho các Chư Hương Linh và cầu bình an cho gia đình tại Chánh Điện An Lạc Đường

 • Nghi lễ cầu siêu cho các Chư Hương Linh và cầu bình an cho gia đình tại Chánh Điện An Lạc Đường

 • Nghi lễ cầu siêu cho các Chư Hương Linh và cầu bình an cho gia đình tại Chánh Điện An Lạc Đường

 • Công viên trở nên đông đúc và ấm cúng hơn khi đón những đoàn khách hành hương đến tham quan và viếng mộ.

 • Công viên trở nên đông đúc và ấm cúng hơn khi đón những đoàn khách hành hương đến tham quan và viếng mộ.

 • Công viên trở nên đông đúc và ấm cúng hơn khi đón những đoàn khách hành hương đến tham quan và viếng mộ.

 • Công viên trở nên đông đúc và ấm cúng hơn khi đón những đoàn khách hành hương đến tham quan và viếng mộ.

 • Công viên trở nên đông đúc và ấm cúng hơn khi đón những đoàn khách hành hương đến tham quan và viếng mộ.

 • Công viên trở nên đông đúc và ấm cúng hơn khi đón những đoàn khách hành hương đến tham quan và viếng mộ.

 • Công viên trở nên đông đúc và ấm cúng hơn khi đón những đoàn khách hành hương đến tham quan và viếng mộ.

 • Công viên trở nên đông đúc và ấm cúng hơn khi đón những đoàn khách hành hương đến tham quan và viếng mộ.

 • Những thân nhân đang viết phong vị cầu siêu cho những người thân quá cố.

 • Đại gia đình thân nhân tề tựu tham gia Đại Lễ Vu Lan báo hiếu 2019

 • Nghi lễ cầu siêu cho các Chư Hương Linh và cầu bình an cho gia đình tại Chánh Điện An Lạc Đường

 • Nghi lễ cầu siêu cho các Chư Hương Linh và cầu bình an cho gia đình tại Chánh Điện An Lạc Đường

 • Cảnh đêm rực rỡ tại Công viên Nghĩa Trang Sài Gòn Thiên Phúc Vu Lan 2019

 • Cảnh đêm rực rỡ tại Công viên Nghĩa Trang Sài Gòn Thiên Phúc Vu Lan 2019

 • Cảnh đêm rực rỡ tại Công viên Nghĩa Trang Sài Gòn Thiên Phúc Vu Lan 2019

 • Cảnh đêm rực rỡ tại Công viên Nghĩa Trang Sài Gòn Thiên Phúc Vu Lan 2019

 • Cảnh đêm rực rỡ tại Công viên Nghĩa Trang Sài Gòn Thiên Phúc Vu Lan 2019

 • Cảnh đêm rực rỡ tại Công viên Nghĩa Trang Sài Gòn Thiên Phúc Vu Lan 2019

 • Cảnh đêm rực rỡ tại Công viên Nghĩa Trang Sài Gòn Thiên Phúc Vu Lan 2019

 • Cảnh đêm rực rỡ tại Công viên Nghĩa Trang Sài Gòn Thiên Phúc Vu Lan 2019

 • Cảnh đêm rực rỡ tại Công viên Nghĩa Trang Sài Gòn Thiên Phúc Vu Lan 2019

 • Cảnh đêm rực rỡ tại Công viên Nghĩa Trang Sài Gòn Thiên Phúc Vu Lan 2019

 • Cảnh đêm rực rỡ tại Công viên Nghĩa Trang Sài Gòn Thiên Phúc Vu Lan 2019

 • Cảnh đêm rực rỡ tại Công viên Nghĩa Trang Sài Gòn Thiên Phúc Vu Lan 2019

 • Cảnh đêm rực rỡ tại Công viên Nghĩa Trang Sài Gòn Thiên Phúc Vu Lan 2019

 • Cảnh đêm rực rỡ tại Công viên Nghĩa Trang Sài Gòn Thiên Phúc Vu Lan 2019

 • Cảnh đêm rực rỡ tại Công viên Nghĩa Trang Sài Gòn Thiên Phúc Vu Lan 2019

 • Cảnh đêm rực rỡ tại Công viên Nghĩa Trang Sài Gòn Thiên Phúc Vu Lan 2019

 • Cảnh đêm rực rỡ tại Công viên Nghĩa Trang Sài Gòn Thiên Phúc Vu Lan 2019

 • Cảnh đêm rực rỡ tại Công viên Nghĩa Trang Sài Gòn Thiên Phúc Vu Lan 2019

 • Cảnh đêm rực rỡ tại Công viên Nghĩa Trang Sài Gòn Thiên Phúc Vu Lan 2019

 • Cảnh đêm rực rỡ tại Công viên Nghĩa Trang Sài Gòn Thiên Phúc Vu Lan 2019

 • Cảnh đêm rực rỡ tại Công viên Nghĩa Trang Sài Gòn Thiên Phúc Vu Lan 2019

 • Cảnh đêm rực rỡ tại Công viên Nghĩa Trang Sài Gòn Thiên Phúc Vu Lan 2019

 • Cảnh đêm rực rỡ tại Công viên Nghĩa Trang Sài Gòn Thiên Phúc Vu Lan 2019

 • Cảnh đêm rực rỡ tại Công viên Nghĩa Trang Sài Gòn Thiên Phúc Vu Lan 2019

 • Cảnh đêm rực rỡ tại Công viên Nghĩa Trang Sài Gòn Thiên Phúc Vu Lan 2019

 • Cảnh đêm rực rỡ tại Công viên Nghĩa Trang Sài Gòn Thiên Phúc Vu Lan 2019

 • Cảnh đêm rực rỡ tại Công viên Nghĩa Trang Sài Gòn Thiên Phúc Vu Lan 2019

 • Cảnh đêm rực rỡ tại Công viên Nghĩa Trang Sài Gòn Thiên Phúc Vu Lan 2019

0906.082.088Đăng ký tham quanGiá
0906 082 088