PHÓ PHÒNG QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

Dang-tuyen-dung-pho-phong-quan-he-khach-hang

Thời hạn tuyển dụng: 31/03/2020 / Chuyên ngành: KINH DOANH

Mô tả công việc

Cụ thể:

  1. Về chiến lược
  1. Về tổ chức, quản lý
  1. Tư vấn bán hàng
  1. Phát triển, duy trì các hoạt động quan hệ khách hàng, tăng cơ hội bán hàng.
  1. Phát triển kênh đối tác, cộng tác viên và thúc đẩy doanh số.

Yêu cầu công việc

Quyền lợi được hưởng

Cụ thể:

  1. Về chiến lược
  1. Về tổ chức, quản lý
  1. Tư vấn bán hàng
  1. Phát triển, duy trì các hoạt động quan hệ khách hàng, tăng cơ hội bán hàng.
  1. Phát triển kênh đối tác, cộng tác viên và thúc đẩy doanh số.

Các chế độ

Yêu cầu hồ sơ

Kỹ năng/ Khả năng:

Yêu cầu khác:

Lưu ý

Nơi làm việc

0906.082.088Đăng ký tham quanGiá
0906 082 088