fbpx
Logo Vàng PC

KHU THIÊN TRƯỜNG PHÚC

KHU THIÊN TRƯỜNG PHÚC

GIỚI THIỆU

KHU THIÊN TRƯỜNG PHÚC

Khu Thiên Trường Phúc thuộc hành Kim, có biểu trưng là Bạch Hổ và lấy chủ đề là Vườn Bồ Đề. Điểm nhấn của khu là vườn tượng Bồ Đề với các pho tượng phật được bố trí theo chủ đề. Trong Phật giáo, Bồ Đề là hình tượng mang ý nghĩa sâu sắc về trí tuệ và sự giác ngộ.

 

Các mẫu mộ tại khu Thiên Trường Phúc bao gồm mộ đơn tiêu chuẩn, mộ đôi tiêu chuẩn và lăng mộ gia đình.

Khu Thiên Trường Phúc thuộc hành Kim, có biểu trưng là Bạch Hổ và lấy chủ đề là Vườn Bồ Đề. Điểm nhấn của khu là vườn tượng Bồ Đề với các pho tượng phật được bố trí theo chủ đề. Trong Phật giáo, Bồ Đề là hình tượng mang ý nghĩa sâu sắc về trí tuệ và sự giác ngộ.

 

Các mẫu mộ tại khu Thiên Trường Phúc bao gồm mộ đơn tiêu chuẩn, mộ đôi tiêu chuẩn và lăng mộ gia đình.

Các mẫu mộ

Lăng mộ gia đình

Mộ đơn tiêu chuẩn

Mộ đôi tiêu chuẩn

phụ kiện mộ

Đá Granite Đen Ấn Độ

Đá Grannite Xám Ấn Dộ

Phụ kiện trang trí mộ